Колонна КЛВ - 155/4 Пол. (база)

Колонна КЛВ - 155/4 Пол. (база)
654.84 руб.
75х132,5х265
75х132,5х265